Kjøperen la 2.500.000 kroner på bordet for bolig i Soknedal

foto