Dette er en av de dyreste boligene i Midtre Gauldal siste måned

foto