Her er huset som topper listen over de dyreste salgene i Skaun 2023