Boligen i Prost Aunes veg er akkurat solgt – dette ble prisen