Denne boligen stormer inn på topplisten i Midtre Gauldal kommune siste måneden