Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 934 50 100

  • Ring 934 50 100 (telefonen er betjent hele døgnet)
  • Send e-post til tronderbladet@tronderbladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord TB TIPS
(Foto: John Lerli)

Foto: John Lerli

Istidsgran i Norge

Nye funn viser at historien må skrives om.

DNA fra bunnen av innsjøer på Andøya og i Nord-Trøndelag viser at gran og furu vokste i Norge mange tusen år før tidligere antatt.

- At trær skulle overleve i Norge under siste istid, har vært sett på som en umulighet av de fleste, forteller forsker Mari Mette Tollefsrud ved Skog og landskap.

Hun og over 20 forskerkolleger fra 11 land står bak den oppsiktsvekkende nyheten om at gran og furu har overlevd i Norge under siste istid. Funnene, som ble publisert i det kjente tidsskriftet Science i dag, utfordrer den gjengse oppfatningen av hvordan gran og furu overlevde istiden og hvordan de innvandret til Skandinavia.

Den gjeldende oppfatningen har vært at furua vandret inn til Norge fra øst for rundt 9 000 år siden, mens grana først kom til Norge fra et Russisk refugium for 2 500-3 000 år siden.

- Gruppen som jobbet med fossiler og gammelt DNA, fant i bunnsedimenter fra Endletvatnet på Andøya, furu- og gran-DNA som var henholdsvis 22 000 og 17 000 år gammelt. Disse funnene viser at gran og furu sannsynligvis overvintret på Andøya under siste istid, forklarer Tollefsrud.

Under siste istid var nesten hele Skandinavia dekket av is, men for over 22 000 år siden var den nordligste tuppen av Andøya isfri, og det fantes såkalte nunatakker, fjelltopper som stakk opp over isen. Det er tidligere vist at mindre planter kunne overleve istiden på disse nunatakkene, men ingen forskere har tidligere trodd at større trær hadde kunnet overleve.

Ikke nok med det, i bunnsedimenter fra Rundtjørn, ikke langt unna Meråker i Nord-Trøndelag fant forskerteamet gran-DNA som var 10 300 år gammelt, og som hadde en helt unik genetisk variant sammenlignet med prøver fra det russiske overvintringsområdet.

- Da vi startet å undersøke granpopulasjoner fra flere steder, så vi at den varianten som ble funnet i sedimentene fra Trøndelag bare fantes i prøver fra Norge og Sverige og at den fantes i høyest frekvens i populasjoner nærmest Andøya.

- Det vil si denne varianten sannsynligvis kjennetegner den norske istidsgrana som kan ha overvintret nordvest for isdekket som dekket Nord-Europa, forklarer Tollefsrud, som har utført DNA-analysene på de moderne granpopulasjonene.

Grana som vokser nord og vest i Skandinavia har altså en egen genetisk variant som ikke finnes lenger øst i Europa. Tollefsrud understreker likevel at det har vært massiv innvandring av gran fra det Russiske overvintringsområdet, og at man i svært mange granpopulasjoner finner en blanding av den norske «istidsgrana» og grana som har vandret inn fra øst.

For skogforskerne er en bedre forståelse av trærs spredningsevne og klimatilpasning viktig for å forklare hvordan enkelte arter sprer seg, men også for å kunne forutse hvordan trærne vil reagere på klimaendringer. De nye studiene av granas innvandring gir viktige bidrag når det gjelder forståelsen av hvordan arter har blitt påvirket av klimaendringer.

- Oppfatningen om at trær kun har overlevd istidene i mer sørlige og varme områder for så å ha vandret inn etter siste istid er ikke nødvendigvis riktig for alle arter. Resultatene våre er også svært viktige når det gjelder kartleggingen av granas genetiske ressurser, avslutter Tollefsrud.

Kilde: NTB Info

Disqus
Nyheter

Forvent nedbør de neste dagene

Det blir både kaldere og våtere den kommend uka.

Bilhenger havarerte på E6

Det dannet seg noe kø da en bilhenger kollapset på E6 ved Håggå bru nord for Støren.

Send oss dine sommerbilder

Noen plukker bær og noen tar kveldsbad. Hva har du brukt de varme sommerdagene til? Send oss bilder av din sommerlykke.

Drømmer om å bli tegneserietegner

Oskar Moum Kulbrandstad (10) tegner hver dag og drømmer om å bli tegneserieskaper.

Forvent nedbør de neste dagene

Det blir både kaldere og våtere den kommend uka.

Graabak tråkket i vepsebolet

Talte syv stikk etter ugjestmildt møte med hissige veps.

Fjøsfestivalen i bilder

Fjøsfestivalen er over for denne gang. Her er noen bilder fra årets festival.

Late dager

Noen nyter sommeren i Syden. Hva har du brukt de varme sommerdagene til? Send oss bilder av din sommerlykke.

Havarerte på E6

Det dannet seg noe kø da en bilhenger kollapset på E6 ved Håggå bru nord for Støren.

Fikk du med deg dette luftige svevet?

Tar salto fra bru

Det er fortsatt høye temperaturer, steikende sol og ellevill bading i Gauldalen.

Hvilken låt er dette, Tore Johansen???

Trønderbladets sommerkonkurranse fortsetter med en musikalsk nøtt fra den kjente musikeren fra Øysand.

Skaun tok terrengtitlene i maratonsykling

Borghild Løvset og Ola Kjøren ble norgesmestere i maraton terreng.

- Sannsynligvis den gode luften på toppen av Melhus

Forfatter Dag Solstad tror travhestene på Melhus har blitt så gode på grunn av vakker utsikt og god luft.