Vet du hvor hytta di egentlig ligger?

Svært få av dagens hytter har vegadresse, og det kan gå lang tid før ambulanse eller snøscooter greier å finne deg.

Noen som henvender seg til Røde Kors eller andre hjelpemannskaper vet knapt nok hvilken kommune hytta ligger i. Å gi en beskrivelse fram til hytta kan være vanskelig, og hjelpa forsinkes. Enkelte hytter leies ut til andre, og det gjør situasjonen enda verre.

Statens Kartverk har nå laget forslag til en nødplakat som kan henges opp på hytta, og gjerne på ytterveggen også for bruk av andre. Nødplakaten inneholder et kart og nøyaktige GPS-koordinater til hytta. Flere av turisthyttene til Det Norske Turistforening har fått slike nødplakater.

Bladet Friluftsliv, som utgis på Melhus, har en omtale av saken, med lenke til gratis nødplakat:

http://www.friluftsliv.no/friluftsliv.no-artikler/nodplakat-kan-redde-liv.html

 

Mer å lese på Trønderbladet:
comments powered by Disqus
Illustrasjonsfoto: Gunn Heidi Nakrem

Illustrasjonsfoto: Gunn Heidi Nakrem

Leses nå:
Nyheter

Kraftig reaksjon på sjampis-stunt i kommunestyret

Kaare Qvenild fra Melhuslista ville feire solid tilbakemelding på forslag om pub på Buen, mens Arbeiderpartiet reagerte kraftig på stuntet.

Lei av ulne E6-svar

Varaordfører Stine Estenstad mener det er på tide med klar tale fra Nye Veier om E6-bygging i Melhus.

Selger inventaret fra Tambartun på auksjon

Onsdag selges inventaret fra Statpeds lokaler på Tambartun til høystbydende. Innen årsskiftet er den gamle blindeskolen historie.

Politiet har nedlagt bruksforbud for anleggsmaskinen

Mye etterforskningsarbeid som gjenstår.

Mer til elever med spesielle behov

Regjeringen vil gi 2,3 millioner kroner til tidlig innsats for elever med spesielle behov i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun.