TAR AVSTAND: Sigmund Gråbak (Melhuslista) sier at han tar sterk avstand fra påstand om korrupsjon.
(Foto: Gunn Heidi Nakrem)

TAR AVSTAND: Sigmund Gråbak (Melhuslista) sier at han tar sterk avstand fra påstand om korrupsjon. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Sterk politisk strid rundt steinbrudd

Politiker beskyldes for korrupsjon i saken rundt Koloåsen steinbrudd på Hovin.

Ramlos planer om uttak av rhyolitt fra et steinbrudd på Hovin, har satt sinnene i kok. Rhyolitt er blant annet egnet til veibygging, men den politiske flertallsgruppa er imot at Ramlo skal få gå i gang med planprogram for steinbruddet. Blant momentene flertallsgruppa har tatt fram, er hensynet til trafikksikkerheten.

Opp igjen

Saken var tilsynelatende lagt død etter at flertallsgruppa i Melhus formannskap i mars stemte nei til planprogrammet. Så kom Hovin arbeiderlag med et innlegg i Trønderbladet der arbeiderlaget tar til orde for at steinbruddet likevel skal etableres.

Koloåsen steinbrudd

Formannskapet i Melhus kommune vedtok på formannskapsmøte den 28/3-2017 å ikke igangsette planprogram for Koloåsen steinbrudd.


Deretter uttrykte Sigmund Gråbak (Melhuslista) som stemte for planprogrammet, sympati for Hovin arbeiderlags innlegg og dette fikk Anne Sørtømme som er grunneier på Hovin samt kommunestyrerepresentant for SV, til å reagere kraftig. Sørtømme mener at Gråbak er inhabil fordi han sitter i styret i Ler Utvikling der også Ramlo er styremedlemmer. Selv har hun vært åpen i et leserinnlegg, om at hun er nabogrunneier til et steinbrudd som er under planlegging på Tømmessletta.


– Gråbaks sterke engasjement i saken (jamfør hans eget leserinnlegg 8/8), er lett å tro bunner like mye i helt andre ting enn hovinsbyggens ve og vel. Vi har en tendens til å kalle slike forhold «kameraderi» i Norge. Selv mener jeg det ligger langt nærmere korrupsjon, og det er langt mer alvorlig, skriver Anne Sørtømme i et leserinnlegg.

Brudd på demokratiske spilleregler

Anne Sørtømme med sterk kritikk


Leserinnleggene fra de ulike partene har vært publisert i Trønderbladet både på papir og på nett.

Avviser korrupsjon

Sigmund Gråbak har tatt kontakt med Trønderbladet, og sier at han tar selvkritikk på at han ikke tok opp habiliteten da formannskapet 28. mars behandlet spørsmålet om planprogram for Kolåsen.

– Fakta i saken er at det er åpent og offentlig at Tore Ramlo og jeg er eiere i et eiendomsselskap på Ler. Derfor skulle sikkert min habilitet ha vært varslet i formannskapsmøtet 28. mars, og det tar jeg selvkritikk på. Jeg tenkte ikke på dette da. Men derfra å fremme påstanden om korrupsjon som Anne Sørtømme gjør i leserinnlegget, tar jeg veldig avstand fra. Det er synd at mitt brennende næringspolitiske engasjement skal trekkes nedi gjørma, og at mitt engasjement mistenkeliggjøres, sier Gråbak.

Gråbak fastholder at han støtter Hovin arbeiderlags syn på Kolåsen steinbrudd.

– Jeg vil fortsette for fullt mitt engasjement for næringslivet, sier Gråbak.

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus

Fakta i saken er at det er åpent og offentlig at Tore Ramlo og jeg er eiere i et eiendomsselskap på Ler. Derfor skulle sikkert min habilitet ha vært varslet i formannskapsmøtet 28. mars, og det tar jeg selvkritikk på.Sigmund Gråbak

Leses nå
 
Nyheter

Drapstiltalt kan ha en hjernelidelse

De sakkyndige mener at 27-åringen lider av personlighetsforstyrrelse, og de mener at 27-åringen ikke var psykotisk i januar.

Høstmorgen

Når fotografering er en stor lidenskap, passer det godt å ta en tur til Øysand tidlig en tirsdag morgen.

Høst på Melhus

Nå som høsten er i gang, ble to elever fra Eid Skole sendt ut for å ta noen fine høstbilder. Dette er resultatet.

Utbedrer flomskader i Gaula

I 2011 gikk Gaula nesten opp til Rørosvegen ved Bonesøyen, og påførte vegen skader.