SIKRER YTTERLIGERE Statens vegvesen sikrer fylkesvei 30 ved Hindbjørgen i Singsås ytterligere, etter at det gikk et stort isras her i desember i fjor. De flytter veien litt inn, og gjør den samtidig bredere.
(Foto: Marthe Eid)

SIKRER YTTERLIGERE Statens vegvesen sikrer fylkesvei 30 ved Hindbjørgen i Singsås ytterligere, etter at det gikk et stort isras her i desember i fjor. De flytter veien litt inn, og gjør den samtidig bredere. Foto: Marthe Eid

Sikrer veibanen etter raset

Vegvesenet sikrer enda mer, etter raset som gikk ved Hindbjørgen i Singsås i desember i fjor.

Israset som gikk ved Hindbjørgen i Singsås, på fylkesvei 30 5. desember i fjor, tok med seg halve veibanen og gikk over togskinnene. Et tog sporet av som følge av raset. I disse dager jobber også vegvesenet med å sikre veien etter raset på stedet, som ligger rett sør for Singsås sentrum.

Flytter veien innover

– Det er egentlig en fortsettelse på den jobben som ble gjort etter raset, forteller Petter Bendheim som er byggeleder i Statens vegvesen.

Den gang tok de ut mye masse på innsiden av veien, og nå har de tatt ut enda mer masse. De har også drenert på innsiden av veien.

– Vi flytter veien litt lenger inn, så vi avlaster kanten ned mot jernbanen. Og vi lager veien litt bredere, sier Bendheim.

Det har også blitt det de kaller en baksleng på veien, som betyr at kurvaturen i svingen er dårlig.

– Vi prøver å gjøre om slik at vi får en god kurvatur på veien der også.

Siger ned mot jernbanen

Han sier at skråningen ned mot jernbanen er bratt og grunnen litt ustabil. Derfor jobber de med å avlaste kanten.

Generelt er dette en rasutsatt vei, og det har gått flere små og store ras på strekningen mellom Støren og Røros de siste årene. Særlig er nettopp dette strekket sør for Singsås utsatt.

– Det er jo setningsskader på veien, og det siger hele tiden. Vi fyller på masse kontinuerlig. Det er en trasig strekning, sånn sett. Vi håper å få sikret nettopp denne biten litt bedre nå med dette, sier Bendheim.

Mer å lese på Trønderbladet:
 
Leses nå
 
Nyheter

Digre Transport tester ellastebil

80 år er gått siden Digre-familien startet med transportoppdrag. Nå får Digre Transport en av få ellastebiler i Norge.

Trailer mistet last

Rett utenfor Soknedal sentrum.

Melhus vokser aller raskest i hele Trøndelag

Mens det blir færre innbyggere i Midtre Gauldal.

Bygde ut for 15 millioner

Den private ungdomsskolen har nå tre klassetrinn og nybygg.

Meldte om grisekjøring

Mellom Støren og Melhus.