Mye vann i elvene

Gaula og Sokna er blant elvene som er flomstore.

Sokna.

Gaulfossen.

Gaulfossen.

Hovsbrua i Soknedal.

Nyheter

Varmere vær og litt nedbør har ført til snøsmelting som i neste omgang gir mer vann i elvene.

I dag onsdag går elver som Gaula og Sokna flomstore. Vannet i Gaula har gått innover elvebredden enkelte steder.

Ifølge NVE er det ikke flomfare i Sør-Trøndelag, mens prognosekartet viser stor vannføring for elver som renner sørfra i retningTrondheimsfjorden.