Denne bjørnen ble felt ved Almås i april 2013 av Statens naturoppsyn,og den ble stoppet ut. Foto: John Lerli

Denne bjørnen ble felt ved Almås i april 2013 av Statens naturoppsyn,og den ble stoppet ut. Foto: John Lerli

Vil lete etter bjørn med snøscooter

Skadebjørn kan bli tatt ut i vår mens det ennå er snø.

Midtre Gauldal er en av kommunene der det interkommunale samarbeidsprosjektet ønsker å dra ut på bjørneleting med snøscooter.

Sauer tatt av bjørn

Ifølge sakspapirene til utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal, er det ønske om å få tatt ut skadebjørn på vårsnø i løpet av mars og april. I kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu, Røros og Tydal ble det dokumentert at 70 sauer ble tatt av bjørn i løpet av beitesesongen i fjor.

Har sett hi

Nå søker det interkommunale samarbeidsprosjektet for skadefelling av bjørn om tillatelse til å bruke snøscooter i området på nordsida av Gaula for å kartlegge bjørneaktivitet. Av sakspapirene framkommer det at det foreligger kunnskap om at det finnes to lokaliteter hvor bjørn skal ha forsøkt å grave ut hi i fjor høst. Samarbeidsprosjektet tror at det ligger bjørn i hi i grensetraktene mellom de fem kommunene, og har søkt Miljødirektoratet om å få ta ut skadebjørn på vårsnø.

Snøscooter

Utvalg for næring, plan og miljø skal på mandag avgjøre om det kan brukes snøscooter i området på nordsida av Gaula i Midtre Gauldal.

Rådmannen i Midtre Gauldal anbefaler at utvalget gir samarbeidsprosjektet tillatelse til å benytte godkjente leiekjørere for å registrere aktivitet av bjørn på vårsnø i mars og april. I området nord for Gaula er det fastlagt traseer, og disse går langs Rensfjelltraseen, mellom Bjørgen-Skilbreidalen-Hålia, Stortjønna-Skilbreitjønna- Hålia, Røsløkken og Burusjøen, Digre/Hugås-Samsjøen, Almås-Storlivollen-Flovollen-Holtvollen og mellom Hinsværk-Holtsjøen.


Sauer får radiobjeller

Beitelag på Lundamo skor sauene mot rovdyr.

 
Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Fylkesvei stengt

På grunn av teknisk trøbbel med planovergang.

Stjålet bil funnet ved hytte

Forsvant fra Brekkåsen.

Snøføre på Dovre

Vanskelige kjøreforhold.

Starter kinesisk tesalong

Tan Qiyun vil gjerne lære melhusbyggene kinesisk tetradisjon, og har startet Aroma Teahouse.