Denne bjørnen ble felt ved Almås i april 2013 av Statens naturoppsyn,og den ble stoppet ut. Foto: John Lerli

Denne bjørnen ble felt ved Almås i april 2013 av Statens naturoppsyn,og den ble stoppet ut. Foto: John Lerli

Vil lete etter bjørn med snøscooter

Skadebjørn kan bli tatt ut i vår mens det ennå er snø.

Midtre Gauldal er en av kommunene der det interkommunale samarbeidsprosjektet ønsker å dra ut på bjørneleting med snøscooter.

Sauer tatt av bjørn

Ifølge sakspapirene til utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal, er det ønske om å få tatt ut skadebjørn på vårsnø i løpet av mars og april. I kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu, Røros og Tydal ble det dokumentert at 70 sauer ble tatt av bjørn i løpet av beitesesongen i fjor.

Har sett hi

Nå søker det interkommunale samarbeidsprosjektet for skadefelling av bjørn om tillatelse til å bruke snøscooter i området på nordsida av Gaula for å kartlegge bjørneaktivitet. Av sakspapirene framkommer det at det foreligger kunnskap om at det finnes to lokaliteter hvor bjørn skal ha forsøkt å grave ut hi i fjor høst. Samarbeidsprosjektet tror at det ligger bjørn i hi i grensetraktene mellom de fem kommunene, og har søkt Miljødirektoratet om å få ta ut skadebjørn på vårsnø.

Snøscooter

Utvalg for næring, plan og miljø skal på mandag avgjøre om det kan brukes snøscooter i området på nordsida av Gaula i Midtre Gauldal.

Rådmannen i Midtre Gauldal anbefaler at utvalget gir samarbeidsprosjektet tillatelse til å benytte godkjente leiekjørere for å registrere aktivitet av bjørn på vårsnø i mars og april. I området nord for Gaula er det fastlagt traseer, og disse går langs Rensfjelltraseen, mellom Bjørgen-Skilbreidalen-Hålia, Stortjønna-Skilbreitjønna- Hålia, Røsløkken og Burusjøen, Digre/Hugås-Samsjøen, Almås-Storlivollen-Flovollen-Holtvollen og mellom Hinsværk-Holtsjøen.

Sauer får radiobjeller

Beitelag på Lundamo skor sauene mot rovdyr.

 

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Fullbooket sommer for Hytta i Treet

Da byggingeniør Sondre Ertshus (24) fra Soknedal surfet nettet en sen høstkveld i 2015, fikk han en idé som skulle endre livet til hele familien.

Håper å rekruttere unge laksefiskere

14. og 15. august arrangeres det ungdomscamp for laksefiske i Gaula.

Familie på fem i kraftig sammenstøt med elg

To voksne fikk kuttskader etter påkjørselen i Rennebu.

Fv. 30 stenges delvis i to uker

Denne uka starter arbeidet med å renske fjellet langt fv. 30 ved Bonesøyan i Rognes i Midtre Gauldal kommune.

Fremskrittspartiet stemte imot E6 sør

Fylkesordføreren (Ap) er forundret over at Fremskrittspartiet framstår som en forkjemper for ny E6.