Etterforskere og politijurister sendes på kurs

Politiet skal ha kompetanseutvikling som en del av politireformen.

Politidirektoratet har bestemt at alle politiadvokater og etterforskere skal få minimum tre dagers opplæring og kompetanseutvikling innen etterforskning i år.

Bakgrunnen for kurset er målet i politireformen om at kvaliteten og effektiviteten innen etterforskning skal økes.

Mobiliserer til støtte for politistasjon i Melhus

Politidirektoratet er villig til å se på klagen fra Melhus om politistasjon sør, og melhusordføreren ber trønderske kommuner å støtte klagen.

 

– Norsk politi er høyt utdannet, og vi gjennomfører i dag mange kompetansehevende tiltak både gjennom etter- og videreutdanning på Politihøyskolen og i distrikt og særorgan. Vi har likevel sett at det er behov for mer systematisk fagutvikling, der også evaluering og tilbakemelding inngår, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Kurset inngår som ett av flere elementer i den såkalte nærpolitireformen. Før sommeren skal også alle norske kommuner få sin egen politikontakt. Kontakten skal jobbe med lokalt forebyggende politiarbeid.

Et mål med den såkalte nærpolitireformen er å styrke forebyggingsarbeidet og at politiet jobber tettere og mer strukturert sammen med hver kommune. Planen er at politikontakten skal bidra til dette.

Tre dagers opplæring

Innføring av arbeidsmetoden "Politiarbeid på stedet" sikrer at alle operative mannskap får tre dager med opplæring i gjennomføring av avhør og sporsikring.

I tillegg vil Politihøyskolen øke kapasiteten på etter- og videreutdanningen innen etterforskning. Det er planlagt at til sammen 216 etterforskere skal kunne gjennomføre videreutdanningskurs innen etterforskning i år og neste år.

Nye løsninger

Kapasiteten på instruktørutdanningen vil også økes i år. Videre har høyskolen et masterstudium i etterforskning som startet i fjor, og det kommer en egen ny utdanning for politiadvokater som skal lede avhør av barn under 16 år og andre særlig sårbare personer.

Flere anmeldelser om mishandling og vold

Både i Sør-Trøndelag og i resten av landet er det flere volds- og mishandlingssaker.

 

Både nye teknologiske løsninger og bedre samordning av straffesaker, skal gjøre det lettere for lederne i politidistriktene å ha oversikt over sakene. Politiet håndterer rundt 350.000 små og store straffesaker i året.

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Friplasser i kulturskolen

Melhus SV fikk gehør for at friplasser i kulturskolen skal utredes.

Tør vi tro på dette?

Meteorologisk institutt melder at sommeren kan være på vei.

Savnet laksefisker funnet død i Orkla

Mannen har vært savnet siden søndag.

Lanserer tanken om sagahus på sletta

Melhus Venstre mener det er på tide å vise fram vikingfunn fra Melhus.

Millionsatsing på bedehuset

En millionarv og stor dugnadsinnsats har ført til storombygging av Korsvegen bedehus.