Pendlerparkeringa på Brubakken er ofte nesten helt full på dagtid. Den nye pendlerparkeringa skal anlegges like i nærheten.
(Foto: Gunn Heidi Nakrem)

Pendlerparkeringa på Brubakken er ofte nesten helt full på dagtid. Den nye pendlerparkeringa skal anlegges like i nærheten. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Ny pendlerparkering i Melhus

Statens vegvesen vil etablere midlertidig pendlerparkering i Melhus, mens pendlerparkeringa på Klett er i det blå.

- Vi etablerer en midlertidig pendlerparkering på Brubakken for å avhjelpe behovet for pendlerparkering, sier byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Lekeplass

Vegvesenet skal ta i bruk en lekeplass/idrettsplass som vegvesenet etablerte på Brubakken for noen år siden.

- Den ser ut til å være lite brukt. Før vi kan ta den i bruk, må vi søke Melhus kommune om tillatelse, sier Soknes.

Dersom alt går slik vegvesenet planlegger, vil den nye pendlerparkeringa få 40–50 plasser og stå ferdig før ferien.

Snart kan han bli nødt til å telle bilene

Skal Melhus være med i Byvekstavtalen, må biltrafikken telles.

 

Behovet

Pendlerparkeringa ved Melhus skysstasjon er stort sett smekkfull, og pendlerparkeringa som finnes fra før på Brubakken, er bortimot full den også. Prøveprosjektet for pendlere ved skysstasjonen er ikke kommet i gang ennå på grunn av trøbbel med salt på bilskilt, og der står bommen åpen. Også denne plassen er flittig brukt.

Stoppet ny p-avgift i Melhus sentrum

Ordføreren lover at det skal bli mange flere parkeringsplasser i Melhus sentrum.

 

Klett

Statens vegvesen har planer om å etablere en permanent pendlerparkering på Klett. Tor-Erik Jule Lian forteller at Statens vegvesen tar sikte på å sende en reguleringsplan til Trondheim kommune for førstegangs behandling i løpet av mars, og at målet er at politikerne gjør vedtak i løpet av året.

- Reguleringsplan løser både kontrollstasjon og innfartsparkering for bil og sykkel. Forutsatt godkjent reguleringsplan i løpet av 2017 og at finansiering kommer på plass, kan bygging av kontrollstasjon og innfartsparkering starte i 2019/2020 når ny E6 i området er etablert, opplyser Lian.

Dagens kontrollstasjon på Sandmoen er tenkt flyttet til Klett, og må flyttes når den nye godsterminalen på Torgård skal bygges.

Ikke penger

Imidlertid finnes det ikke penger verken til innfartsparkering eller kontrollstasjon, og trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) har sagt til Trønderbladet at hun skulle ta opp med Miljøpakken om det kan bevilges penger til innfartsparkering derfra.

 

- Det er foreløpig ikke satt av egne midler til innfartsparkering på Klett i Miljøpakken. Miljøpakkens handlingsprogrammet revideres hvert år slik at innfartsparkering på Klett kan tas inn og legges frem som et forslag til politisk behandling ved årlig revisjon, forklarer Lian.

Miljøpakken er et spleiselag mellom ulike offentlige instanser og bilistene (bompenger).

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Byggeleder Svein Soknes.

Byggeleder Svein Soknes.

Leses nå
 
Nyheter

Melhusbygg vant nasjonal jus-konkurranse

Jusstudentene Tonje B. Onsøien og Malin Granli skal representere Norge i en internasjonal forhandlingskonkurranse.

Sissel og Eli ble Cicelia

To kreative damer startet brukskunstbutikk på Melhustorget i 1984.

Ola Borten Moe gjenvalgt som første nestleder

Senterpartiet har landsmøte i Trondheim.

- Hvis det er så mye elg, hvorfor vil de ikke ha flere rovdyr?

Organisasjonen Bygdefolk for rovdyr har stand på Villmarksmessa, og mener at Norge ikke kan ha 150 cowboyjegere som jakter på rovdyr.

Melhusbygg vant nasjonal jus-konkurranse

Jusstudentene Tonje B. Onsøien og Malin Granli skal representere Norge i en internasjonal forhandlingskonkurranse.

Bygdefolk for rovdyr har stand på Villmarksmessa

- Hvis det er så mye elg, hvorfor vil de ikke ha flere rovdyr?

Varaordfører Stine Estenstad (H) er uenig med Arbeiderpartiet

Vil ha offentlig-privat samarbeid om idrettshaller

Men hvilken vei var det igjen?

Nå skal klokka stilles

Farlige forbikjøringer

Stoppet sjåfør på Klett