Dette var feriedrømmen i 1970: Egen bil, tur til Østlandet og familie eller slekt som tok i mot ved turens ende. Foto: Statistisk Sentralbyrå.
(Foto: Statistisk Sentralbyrå)

Dette var feriedrømmen i 1970: Egen bil, tur til Østlandet og familie eller slekt som tok i mot ved turens ende. Foto: Statistisk Sentralbyrå. Foto: Statistisk Sentralbyrå

Bilferie til Østlandet for å besøke familien

I 1970 var det bare seks av ti nordmenn som dro på ferietur.

70-tallet var tiåret da ferietrafikken virkelig tok fart. Hvis man regner ferieturer på fire dager eller mer var det fortsatt i 1970 fire av ti nordmenn som ikke reiste bort. Fire år seinere var tallet bare 2,7.

Les mer: Brannfaren tar ikke ferie

Ifølge Statistisk sentralbyrå var Østlandet det mest populære feriemålet. Hele fire av ti norske turister ferierte på Østlandet i 1970.

Pakketurer til Syden var begynt å komme, men bilferien sto fortsatt nordmenns hjerter nærmest. Og turer for å besøke slekt og venner var den mest utbredte ferieformen. I 1970 var det hele tre av ti som bodde privat hos slekt og venner når de var på ferie. En like stor andel bodde i telt, campingvogn eller hotell, mens den siste delen ferierte i egen hytte eller leid hus.

I 1970 dro 12 prosent av ferieturistene til utlandet. I 2014 var tallet steget til hele 57 prosent.

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Digre Transport tester ellastebil

80 år er gått siden Digre-familien startet med transportoppdrag. Nå får Digre Transport en av få ellastebiler i Norge.

Trailer mistet last

Rett utenfor Soknedal sentrum.

Melhus vokser aller raskest i hele Trøndelag

Mens det blir færre innbyggere i Midtre Gauldal.

Bygde ut for 15 millioner

Den private ungdomsskolen har nå tre klassetrinn og nybygg.

Meldte om grisekjøring

Mellom Støren og Melhus.