(Foto: privat)

Foto: privat

Opphøyd fortau?

Merkelig underskilt på Melhus.

Skrevet av Bjørn Branem

I Melhus sentrum har det ei tid stått to skilt om ujevn veg.


Disse skiltene har et noe merkelig underskilt...

Jeg har i alle fall ikke merket noe til at FORTAUET er

opphøyd...

Vikepliktsskilt i miljøgata

Innringer etterlyser forklaring på dette skiltet

Mer å lese på Trønderbladet:
 
Leses nå
 
Meninger

En liten historietime

Er jeg for gammel, utdatert, ikke meningsberettiget fordi tida har gått fra meg?