(Foto: John Lerli)

Foto: John Lerli

God behandling på legekontoret på Støren

Onsdag 10. mai skadet ett av barna seg i uteleken, og personalet fant det nødvendig å oppsøke lege for behandling av en fingerskade.

Vi kom inn umiddelbart og ble meget godt mottatt. Det var spisepause for personalet, men vi slapp å vente.

I etterkant har vi snakket om at behandlingen fra de ansatte var upåklagelig, noe vi ønsker å uttrykke i avisa.

Det går heldigvis bra med barnet og vi ble trygge på at fingeren ikke vil få varlig skade.

Per Daniel Rendum

Pedagogisk leder i Liøya barnehage

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Meninger

Fire felt og 110 gir best samfunnsnytte

Med tofelts vei blir lastebilene proppen i systemet.

Viktig arbeid som sikrer framtidig fiske i Gaula

Oppdrettsnæringen bærer utvilsomt deler av skylden, men fysiske sperringer i elveløpet er den ikke ansvarlig for.