LUNDAMO SKOLE: Barn og ungdommer bruker uteanlegget, påpeker innleggsforfatteren. Bildet er tatt ved en annen anledning.
(Foto: Gunn Heidi Nakrem)

LUNDAMO SKOLE: Barn og ungdommer bruker uteanlegget, påpeker innleggsforfatteren. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Bilkjøring inne på lekeplassen

På Lundamo er vi så heldige at vi har en stor og flott skole, med tilhørende kjempefine lekeområder og baneanlegg.

Nå er særlig fotballsesongen i gang for fullt, og det er mye trafikk ved fotballbanene på ettermiddags- og kveldstid. Det er mange som skal gjennomføre treninger og spille kamper, andre barn og ungdommer bruker anlegget til lek og egentreninger.

Da er det viktig at vi voksne lar være å kjøre bil inne på lekeplassen! Det er dessverre observert flere ganger at enkelte velger å trosse innkjøring forbudt-skilt, og kjører i godt fart inne på selve skoleområdet. Det skal være trygt for en liten treåring å løpe fra fotballbanen og bort til lekeplassen mens mamma og pappa ser storesøsken spille kamp. Dessverre har det vært nestenulykker med små barn på lekeplassen og store SUVer som kommer i god driv rundt hjørnet. Dette er svært unødvendig, og veldig skremmende å se på.

Vi ønsker at alle respekterer innkjøring forbudt-skiltene. Start gjerne hjemmefra fem minutter tidligere slik at man kan ta seg tid til å parkere bilen sin og spasere de få meterne bort til fotballbanen. Til gjengjeld lærer man sine barn at regler er til for å følges.

På vegne av FAU Lundamo skole

Kristina Lyngen Valseth, leder

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Meninger

Fire felt og 110 gir best samfunnsnytte

Med tofelts vei blir lastebilene proppen i systemet.

Viktig arbeid som sikrer framtidig fiske i Gaula

Oppdrettsnæringen bærer utvilsomt deler av skylden, men fysiske sperringer i elveløpet er den ikke ansvarlig for.