Denne ulven ble felt i Snillfjord 5. april 2013.
(Foto: Lars Olav Lund (SNO))

Denne ulven ble felt i Snillfjord 5. april 2013. Foto: Lars Olav Lund (SNO)

Støtte til innbyggere i og utenfor ulvesonen

Uttalelse fra medlemsmøte i Midtre Gauldal Senterparti.

Midtre Gauldal Senterparti har i lengre tid fulgt med i debatten rundt ulvens tilstedeværelse i Norge, og den belastning som innbyggerne i og utenfor ulvesonen må tåle.

Beboere på bygda som opplever utrygghet og frykt har v,år fulle støtte og sympati!

Det skal ikke være slik i dette landet at ulven skal skremme barn og voksne tett innpå bebygde områder. Trygge og gode oppvekstvilkår i forhold til rovdyr må være en selvfølge for alle.

Vi må sette vår lit til at regjeringen får redusert ulvebestanden slik Stortinget har bestemt!

Odd Vårvik, leder

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Meninger

Ikke rovdyr som truer kulturlandskapet!

I Trønderbladet den 13. september kommer Sigurd Bostad med flere uriktige påstander knyttet til rovdyr, biologisk mangfold og kulturlandskap.