Denne ulven ble felt i Snillfjord 5. april 2013.
(Foto: Lars Olav Lund (SNO))

Denne ulven ble felt i Snillfjord 5. april 2013. Foto: Lars Olav Lund (SNO)

Støtte til innbyggere i og utenfor ulvesonen

Uttalelse fra medlemsmøte i Midtre Gauldal Senterparti.

Midtre Gauldal Senterparti har i lengre tid fulgt med i debatten rundt ulvens tilstedeværelse i Norge, og den belastning som innbyggerne i og utenfor ulvesonen må tåle.

Beboere på bygda som opplever utrygghet og frykt har v,år fulle støtte og sympati!

Det skal ikke være slik i dette landet at ulven skal skremme barn og voksne tett innpå bebygde områder. Trygge og gode oppvekstvilkår i forhold til rovdyr må være en selvfølge for alle.

Vi må sette vår lit til at regjeringen får redusert ulvebestanden slik Stortinget har bestemt!

Odd Vårvik, leder

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Meninger

Hvorfor stikker Ap og Sp kjepper i hjulene for tidligere oppstart av E6?

Viser til ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sitt utspill i Trønderbladet 18.7, hvor han latterliggjør en viktig sak med å si: «Det tar ikke åtte år å bygge Lerkrysset».

Faktisk helt feil om skole, Ap

En god offentlig skole som ruster elevene for fremtiden er og skal være ryggraden i utdanningssystemet vårt.

Et annerledes skoleår

5- og 6-åringer gleder seg allerede til å begynne på skolen. Men bør de egentlig gjøre det?