(Foto: Trønderbladets arkiv)

Foto: Trønderbladets arkiv

Brøytestikker nok en gang

Hvordan stikkene skal plasseres er en ting, hvordan de blir plassert er en annen sak.

Langs Krogstadvegen på Hovin, som er uten asfalt, er stikkene plassert godt utenfor vegskuldera, opptil 25-30 cm.

Etter av vegvesenet siste sommer foretok en skikkelig grøfterensk langs vegen, ble det til dels skikkelige grøfter på begge sider av vegen.

Tidligere i vinter var grøftene fylt med snø og man så ikke hvor vegskuldra var. Resultatet var at flere biler havnet i grøfta og måtte ha hjelp for å komme opp. Bilistene var nok ikke klar over at stikkene sto i grøfteskråningen.

Senere har vegvesenet sørget for en utbedring av veg like sør for det gamle stenbruddet og satt opp autovern på en strekning langs vegen, bra.

Men, hvorfor ikke hevet vegen med en meter og unngått at vegen fra tid til annen er stengt på grunn av flom, det er en sak som gjentar seg nesten årlig når det kommer mye nedbør?

Kjell Hovin

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Meninger

Hvorfor stikker Ap og Sp kjepper i hjulene for tidligere oppstart av E6?

Viser til ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sitt utspill i Trønderbladet 18.7, hvor han latterliggjør en viktig sak med å si: «Det tar ikke åtte år å bygge Lerkrysset».

Faktisk helt feil om skole, Ap

En god offentlig skole som ruster elevene for fremtiden er og skal være ryggraden i utdanningssystemet vårt.