En laks forserer Skoltefossen i Neiden i Sør-Varanger 13. juli 2008.
(Foto: Harald Danielsen)

En laks forserer Skoltefossen i Neiden i Sør-Varanger 13. juli 2008. Foto: Harald Danielsen

- Litt merkelig utspill fra NJFF

Havbruksnæringen svarer på angrep fra Arild Gjertsen.

Etter vi kjenner til har ikke NJFF vært en del av den organiserte laksedialogen som Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har invitert til. Hvordan kan de da trekke seg ut? spør Are Kvistad, kommuniaksjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), etter at Norges jeger- og fiskerfoerning (NJFF) i Sør-Trøndelag har trukket seg fra konferansen Laksedialog Trøndelag, som er et samarbeid med havbruksnæringen.

- Dette er jo en dialog der næringsinteressene som er basert på vill- og oppdrettlaks er invitert inn for å sikre livskraftige næringer, sier Kvistad og viser til at Havbruksnæringens Miljøfond har innvilget  8,8 millioner kroner i støtte til 16 villaksprosjekter landet rundt. Prosjektene skal blant annet bidra til å ta ut rømt fisk fra  utvalgte laksevassdrag, heter det i en pressemelding fra FHL. - Kanskje nyanserer dette noe av påstanden om havbruksnæringens "sviktende vilje til å rydde opp etter seg". NJFF er blant aktørene som har søkt og fått penger fra miljøfondet. FHL kommer til å fortsette innsatsen til beste for villaksbestandene, sier Kvistad.
 

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Siste om laksefiske

Mads sin laks ble ikke årets største

Rekorden på 23,1 kilo ble slått

#Gaulalaks

 • #gaulasone1
 • #gaulasone2
 • #gaulasone3
 • #gaulasone4
 • #gaulasone5
 • #gaulasone6
 • #gaulasone7
 • #gaulasone8
 • #gaulasone9
 •  
 • #gaulasone10
 •  

Gå til Appstore og last ned Instagram.
Ta bilde av fiskefangsten, evt. et stemningsbilde fra elva.
Tagg bildene dine med #gaulalaks, og bildene vil vises på vår lakseseksjon.