I LÅNA: Glimt fra en jubileumstilstelning i Prestegårdslåna. Kristine Kaasa Moe holdt foredrag.
(Foto: Gunn Heidi Nakrem)

I LÅNA: Glimt fra en jubileumstilstelning i Prestegårdslåna. Kristine Kaasa Moe holdt foredrag. Foto: Gunn Heidi Nakrem

200.000 kroner til Prestegårdslåna

Til istandsetting.

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus får 200.000 kroner til videre istandsetting av Prestegårdslåna. 

Pengene kommer som vanlig fra statsbudsjettet, og gis over Miljøverndepartementets og Riksantikvarens budsjetter, via fylkeskommunen.

- Stiftelsen Prestegårdslåna har søkt om midler til videre istandsetting av låna utvendig, vindusrestaurering og maling av den delen av stakittet som skal males. Som alltid skal arbeidene ved låna gjennomføres etter antikvariske prinsipper, opplyser  Kristina Kaasa Moe som er styreleder for Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus.

- På østveggen gjenstår å male vindskiene (og litt på vinduene), deretter fortsetter vi med østveggen, tilføyer Kaasa Moe.

I 2003 mottok stiftelsen den første støtten fra fylkeskommunen til istandsetting og farveundersøkelser av Prestegårdslåna. Til nå har da Prestegårdslåna mottatt til sammen 1.902.000 kroner i denne støtteordningen. I tillegg til dette har fylkeskommunen bevilget midler til kursarrangering.

- Grundige rapporter og regnskaper over det som hittil er utført for disse pengene, er å finne i Prestegårdslåna, opplyser styrelederen.

Prestegårdslåna er fredet etter kulturminneloven. Midlene er kulturverntilskudd fra statsbudsjettet.

Mer å lese på Trønderbladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Kultur

Hele kjøkkenhagen i én saus

Vi knusler ikke med en liten persilledusk nå på sommeren. Nei, vi bruker hele urtehagen.

Mor og datter fra Melhus spiller i Marenspillet

Marenspillet på Hitra går av stabelen i august, i år med to melhusbygger i store roller.

Kommer til Støren

Den populære gruppa Vamp, kommer i slutten av juli til Støren for å spille sommerkonsert.

Magasin om Forollhogna også i år

«Forollhogna – folk – natur- kultur – historie» gis ut av villreinutvalget i Forollhogna i samarbeid med villreinnemnda og Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Brygger på en ny festivalsuksess

Buvik ølfestival ble tatt godt imot i fjor, og nå satser bakmennene på en gjentagelse av suksessen.